6. výroční setkání a 5. ročník semináře k problematice mapování vojenských pietních míst

Seminář konal dne 10.11.2010 v Praze, v salónku restaurace U Richtyků. Vlastní akce započala přesně v jedenáct hodin.

Naši akci poctil návštěvou nový člen Zdeněk Surýnek a pan František Jedlička, který se členem stal během semináře. Oba se aktivně podílejí na mapování pietních míst a umístili se v letošním kole soutěže vkladatelů VPM.

Z jednoty ČSOL Český Brod a členů spolku pro VPM: Vojta Stráník, Jirka Porteš, Vladimír a Diana Štruplovi, Dan Vrba, Dan Vrba ml., Aleš Zahradníček, Josef Přerovský, Jan Kincl, Vladimír Ježek a odpoledne okolo 16.00 se připojil i Stanislav Kain.

Pozdrav zúčastněným (a zároveň i omluvu) zaslal Ferdinand Vrábel a Martin Brynych.

Celkově 13 osob, což odpovídalo záměru zorganizovat seminář to v komornější atmosféře a více se zaměřit na řešení pracovní problémů.

Vlastní seminář zahájil místopředseda Spolku pro vojenská pietní místa, o.s. Vladimír Štrupl.

Následoval blok přednášek a prezentací.

1)  Jako již tradičně první byla tradiční statistika. Prezentaci připravil Martin Brynych, odpřednášel Jirka Porteš – zhodnocení projektu mapování vojenských pietních míst v období od posledního semináře do listopadu 2011. Zazněly informace o návštěvnosti stránek vets.cz, odkud je nejčastější přístup na stránky VPM, o komentářích u jednotlivých VPM apod. Prezentaci byla doplněna i několika grafy, takže názorně zobrazovala vývoj statistik a dalších informací.

 

2)   V další části byl prezentován postup v překlápění starého webu na nový a bylo konstatováno, že je to jeden ze současných největších problémů. Překlápění probíhá pomalým tempem, podílí se na něm jen malá část osob, tímto tempem to bude trvat přibližně 10 let.

 

3)   Dalším bodem semináře bylo vyhodnocení soutěže – Liga Přispěvatelů a předání cen.

Výsledné pořadí (prvních pět):

 1. Daniel Vrba ml.        305 VPM
 2. Adam Vykydal          205 VPM
 3. Zdeněk Surýnek       180 VPM
 4. Petr Vacek                 143 VPM
 5. František Jedlička     55 VPM

4)  Vojta Stráník přednesl obsáhlý a zcela jasný a srozumitelný návod a postup doprovozený demonstrací „Jak vkládat data a překlápět na nový web“.  Na toto téma se rozběhla plodná diskuze, kde byly vysvětleny dotazy zúčastněných a možná potencionálních budoucích „překlapěčů“. Ze zúčastněných projevili zájem podílet se na překlápění dat Dan Vrba a František Jedlička (Vysočina – okresy Havlíčkův Brod a Pelhřimov)

 

5)   Následující část patřila Českobrodské jednotě ČsOL. Pepa Přerovský nás seznámil s novinkami v obci, stejně jako s plánem akcí ČSOL (především zahraničních) na rok 2012. Další bodem jednání byl podrobný plán akcí jednoty na 2012, tak jak byl předložen v říjnu s určením odpovědných osob. Za zmínku stojí plánované akce jednoty – workshop k problematice VPM v Bílých Poličanech (jaro 2012, sestra Štruplová), cyklopřejezd mezi rodišti M.R. Štefánka a T.G.Masaryka (léto 2012, bratr Vrábel), příprava tiskových podkladů pro další brožury o VPM (podzim 2012, bratr Brynych) obnovení pomníků Mělnické Vtelno (bratr Štrupl) a samozřejmě seminář VPM 2012 (listopad 2012).

 

6)  Další vystoupení se týkala obnovy VPM. Daniel Vrba připravil poutavou prezentaci o nalezení pomníku padlých v 1. světové válce v obci Kotenice (Dlouhý Týnec) a učiněných krocích, které povedou k jeho obnově. Prezentaci na podobné téma pak měl Jirka Porteš, který informoval o „oživení“ pamětní desky v Praze (padlí v Pražském povstání) na Barrandově, krocích které v tomto směru učinil, vyhledávání historických informací v archívech, jakož i o kontaktování pozůstalých a předání výsledků výzkumu.

 

7)  Podstatnou součástí jednání se stala příprava Valné hromady spolku (mimořádně volební) v roce 2012 a příprava změn stanov spolku. Součástí bude i úprava části týkající se členských příspěvků, zániku členství ve spolku apod.

 

8)  Nedílnou součástí celého programu byla otevřená diskuze, která zabírala široký rozsah témat a názorů. Níže uvádím jen hlavní body diskuze bez závěrů či obsahu.

 • chybné informace na CEVH MO, porovnávání dat VPM a CEVH, nedůsledný postup pověřených zástupců obcí při sběru a vkládání dat do CEVH
 • přesnost a uvádění zeměpisných souřadnic
 • formát přepisování údajů, další informace o VPM, lokace pomníků, obsah pole poznámky
 • zájem o vytvoření manuálu „vkládání dat“ ve formě printscreenů obrazovky s komentářem, nápověda u políček na vkládání dat
 • problematika zrušených VPM a jejich uvádění na webu
 • problematika údržby a obnovy VPM za podpory MO, grantů od krajů, využití nezaměstnaných na prospěšné práce
 • vkládání dat o 3. odboji – proč ano/ne

Vypracoval: 12. prosince Josef Přerovský

Fotografie ze setkání naleznete – ZDE