60. setkání

Zápis z 60. setkání účastníků projektu

konaného dne 27.října 2011 v Praze, v restauraci U Richtyků

účast: Jirka, Diana s Vladimírem, Vojta a Pepa

Program:

 • Pepa nás seznámil s návrhem plánu Jednoty ČsOL Český
  Brod na r. 2012, který jsme společně doplnili a odsouhlasili. Podrobnější
  zprávu připraví a zveřejní Pepa
 • byla přijata a schválena žádost pana Zdeňka Surýnka o vstup
  do Spolku
 • předběžný termín Semináře k problematice VPM byl
  stanoven na sobotu 3. nebo 10.12.2011. Bude se konat opět v Praze,
  v hotelu Legie. Dopolední, zhruba 2 hodinový blok, na který pozveme i pár
  hostů, bude věnován prezentaci spolkové činnosti a vyhlášení výsledků soutěže,
  odpoledne se pak budeme zabývat pouze spolkovou problematikou
 • bude nutné vyřešit financování provozu našeho webu a
  pasivitu většiny členů Spolku
 • další setkání bude až v lednu 2012, termín bude včas
  upřesněn

Zapsal Vladimír