90. setkání

90. setkání

90. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 21. května 2015 v Praze v restauraci U Bronců, v obvyklém čase.
Účastnili se: Martin, Vladimírové Ježek a Štrupl, Jirka, Pepa a na chvilku zaskočil Vojta.
1) Martin informoval o ukončení svého působení v meziresortní komisi pro VH na základě rozhodnutí ČsOL, tím skončilo i jeho působení v komisi historicko-dokumentační ČsOL. Vlastně se tak završilo cca 10 let jeho působení na poli válečných hrobů a vojenských pietních míst pro ČsOL. Nově tuto agendu bude mít na starosti J. Sitta.

2) Pepa nastínil plán dalších akcí Českobrodské ČsOL pro zbytek roku, kde hlavní akce jsou Cyklopřejezd, Dětský den v Brodě, včetně výroční schůze, zájezd do Přibyslavi, případné setkání v Brodě a seminář na konci roku.

3) Další položkou byl převod členů ČsOL Středočeský kraj, novými členy Českobrodské jednoty tedy jsou: PhDr. Vladimír Svoboda, Ing. Peter Horák, Igor Bielický a Ing. Jiří Simon, vše váleční veteráni.

4) Jak bylo zmíněno, jednou z akcí na nichž se budeme účastnit je Dětský den v Českém Brodě, který pořádá sdružení Českobroďák. Pro nás bude vše „jako obvykle“, datum konání je sobota 12. září. Po ukončení aktivit pro děti bude následovat výroční členská schůze jednoty.

5) Vladimír nás seznámil s novou knihou „Padli na barikádách“, která může velmi dobře posloužit pro dohledání dalších vpm na území Prahy.

6) A nelze nepřipomenout, že už máme na webu více než 40 700 vojenských pietních míst.

Další setkání je čtvrtek 4. 6.

Zapsal: Martin