87. setkání

87. setkání

  1. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 5. února 2015 v Praze v restauraci U Bronců, v obvyklém čase.
    Účastnili se: Diana, Martin, Jirka, a Vladimír.

1) Dostali jsme výtisky brožurky Vojenská pietní místa města Kladna, která byla vytištěna díky ČsOL a tímto je zahájena její distribuce,

2)Jirka nás informoval o účasti na pracovním setkání pověřených osob z krajských úřadů na MO ve věci evidence válečných hrobů, měl možnost představit nás spolek, zopakoval a i vyhodnotil spolupráci mezi spolkem a obcemi a v první řadě dostal náš spolek pamětní plaketu za Péči o válečné hroby (za dlouhodobou aktivní spolupráci při vytváření a zdokonalování evidence válečných hrobů),

3) Z hlediska administračních věcí musíme čtenáře upozornit, že v poslední době došlo k několika přesunům nesprávně zařazených obcí, pro běžného čtenáře se vlastně nemění nic, jen v případě, že by měl někdo trvale přiřazený odkaz k nějakému místu, přestal by tento fungovat,

4) je nezbytné členy upozornit, že se blíží termín uzávěrky objednávek na výrobu trička, zatím se přihlásila stěží polovina,

5) Předseda českobrodské jednoty vzkazuje, že se plánuje obnovit tradice společných výletů, plánovaný termín je předběžně červen, návrhy co a kam jsou vítány, zatím padlo jméno Přibyslav,

6) Narůstající počet žádostí o pomoc ve věci dohledání informací o předcích, což není hlavní objekt zájmu spolku, nás pravděpodobně donutí upravit spolkový informační letáček, kde bude toto vysvětleno, včetně odkazů kam se obrátit o pomoc v této věci.

Další setkání je čtvrtek 5. 3.

Zapsal: Martin