85. setkání

85. setkání

85. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 10. prosince 2014 v Praze v restauraci U Bronců, v obvyklém čase.
Účastnili se: Vojta, Martin, Jirka, Diana, Lenka, Milan a jako milá návštěva Karl W. Schubsky s doprovodem.

85-setkání BRONEC
1)V úvodu Vojta zaučoval Martina,  jak dělat zálohování dat z projektu v rámci dělení činností,

2) Jirka informoval o stavu účetnictví, včetně maximálně milé zprávy, máme účetního a ještě nám vypomůže zdarma – zázraky se dějí.  I dnes,

3)Jirka nás spravil o svém jednání na VÚA v Praze, kde předně měl milou povinnost předat náš pamětní odznak panu řediteli Mgr. J. Žikešovi za mnoho věcí jenž dělá pro zveřejnění informací pro badatele v oblasti vojenské historie. Každý kdo dělá do bádání po osobách, jistě zná například databázi padlých. Navíc jsme byli ujištěni, že i do budoucna se máme na co těšit,

4)Vladimír vyjednal podmínky s naším sponzorem k oboustranné spokojenosti, ještě jednou díky TOP-ARMYSHOPU,

5)Martin informoval o schůzi středočeské SVV, kde mimo jiné zaznělo, že náš projekt je dobře znám,

6)Martin představil předfinální verzi brožurky o Kladnu, ta v současné době prochází ještě korekturou (v rámci našich možností), každopádně je již poskládaná a do Vánoc by měla být v elektronické podobě na webu,

7)Náš host Karl W. Schubsky nás seznámil se svými projekty a prodiskutovali jsme možnosti spolupráce, především v oblasti zaniklých památek, úžasné nápady které oživí to, co by jinak bylo zapomenuto.

A to je vše, letos už se neuvidíme, takže všem vše nejlepší do Nového roku a klidné vánoční svátky .

Zapsal: Martin