9. výroční setkání a 8. ročník semináře k problematice mapování vojenských pietních míst

9. výroční setkání a 8. ročník semináře k problematice mapování vojenských pietních míst

Setkání a seminář se konalo v Praze, v klubovně ČsOL v hotelu Legie dne 29.listopadu 2013. Vlastní akce začala prezentací v 10 hodin.

Úvodního slova a se ujal předseda spolku Vojta Stráník.

V úvodu byla provedena kontrola přítomnosti členů spolku a vzhledem malému počtu přítomných byla valná hromada ukončena a byl vypsán v souladu se stanovami nový termín na 29. 11. na 12 hodinu.

Následoval blok přednášek, letos sice limitovaný absencí projektoru, ale snad pro posluchače přesto zajímavé.

1)Martin představil činnost Mimoresortní komise pro válečné hroby při MO ČR,

2)P. Prchlík představil plány okolo snahy o obnovení pomníku Hrdinům od Zborova,

3)Vojta nastínil průběh spolupráce mezi naším Spolkem a MO, Odborem pro válečné veterány, přesněji s částí spravující Centrální evidenci válečných hrobů. Do současné doby bylo osloveno s nabídkou dat 30 obcí, kdy zpětně reagovala přesně jedna polovina a pouhé 4 obce data vložila a následně nám o tomto dali informaci. Další jednání budou pokračovat v roce 2015. Nicméně je zjevné, že projekt je to přínosný. Následná diskuse opět otevřela otázku ne zcela dořešeného právního ukotvení tzv. rodinných hrobů (tedy místa, kde je pohřben či v podobě kenotafu zmíněn např. legionář, ale zároveň jsou zde pochováni i členové jeho rodiny).

4)Vojta představil statistiky ohledně provozu našich stránek. Předně je třeba zdůraznit, že ze starého webu je na nový překlopeno již 99% dat. Počet vkladačů je v současné době 16 osob, což je skvělé, byť pochopitelně v procentech jimi vložených dat jsou velké rozdíly. Návštěva stránek je také velmi dobrá, průměrně okolo 500 unikátních adres denně. V diskusi bylo upozorněno především na nezbytnost kontroly dat. Dále se jako velmi vhodné jeví při vkládání zároveň kontrolovat zda daná památka nejde přes jméno spojit s další (přes sekci „jména z pomníků“). A u kontroly se zaměřit na logičnost zařazovaných dat. Například není možné vložit památku na legionáře, který by měl datum narození 1924 apod.

5)Jirka vyhodnotil naši soutěž Liga přispěvatelů, letos již 5. ročník a obratem byly předány ceny:

1. místo – Jedlička František         2707,5
2. místo – Barabás Ladislav           1208,5
3. místo – Krídlo Jaroslav                473,0
4. místo – Lašťovka Milan                256,5
5. místo – Šimčíková Lenka            211,0

 Zvláštní cenu ještě dostal „muž v pozadí“, náš hlavní přepisovač Aleš, který stojí za zpracování nemalého množství textů.

6) Vladimír informoval o své velmi záslužné práci při fyzické obnově památek. Přesněji v obci Radouň. Dá se tedy říci, že ne pouze evidujeme, ale i opravujeme.

7)Petr představil aktivity zaměřené na opravu a obnovu vojenských hřbitovů, především ve spolupráci s KVH Beskydy a Signum belli 1914. Například ohledně tvorby naučné stezky připomínce 28. pluku. Jejich aktivity byly zmíněny i v pořadech Naše Velká válka a Raport o Velké válce.

8)Petr dále představil formy podpory aktivit okolo vojenských památek přes známou hru Geocaching a to na příkladu vojenských hřbitovů na východním Slovensku. Přičemž je nezbytné zdůraznit, že hráči nejen hledají skrýše, ale podílí se i na úklidu hřbitovů. A Petr by rád u každého ze hřbitovů zřídil jednu skrýš.

9)Následovalo předání pamětních odznaků našeho Spolku.

10)František přestavil problematiku mapování památek na hřbitově v Hradci Králové – Pouchově. V první řadě poděkoval za již odvedenou práci, kterou vykonal Ivo Šťastný v předchozích obdobích. Tento hřbitov není v současné době úplně podchycen i v databázi CEVH a bylo dáno k diskusi jak ho vlastně „dozmapovat“.

11)Marek přestavil nástin velmi zajímavého projektu na podporu výuky historie, přesněji událostí okolo 1. světové války. Bude se jednat o formu aktivní diskuse přednášející-posluchači, kdy budou posluchači „vtaženi“ do diskuse mezi oběma průvodci projektem „Hrdým legionářem“ a „skeptickým staříkem“ a pokusí se vyřešit jejich rozpor na vidění historie vzniku a působení našich legií. V průběhu projektu bude diskuse zaměřena na stále probírané otázky typu „byli legionáři hrdinové nebo zrádci Císaře“, apod. Na projekt se mohou těšit v některých středočeských obcích a následně bude nabídnout k dalšímu využití.

12)Vladimír představil účast členů projektu na stěhování ostatků z osária z Olšanských hřbitovů, kterého se letos dva naši členové účastnili.

13)A jen pár slovy Martin zmínil postup prací na naší letošní brožuře o městu Kladno.

 

V rámci semináře do Českobrodské jednoty ČsOL vstoupil Jarda Kotlaba a do Spolku vstoupili F. Jedlička a M. Nejedlá.

 

Je nezbytné poděkovat také našim hostům za jejich účast, za vstup do diskusí a přinesení mnoha zajímavých námětů. Pochopitelně panu Krídlovi za jeho dar pro náš Spolek.

V neposlední řadě patří díky ČsOL za poskytnutí prostoru a Alešovi za péči o logistické zabezpečení.

 

Zapsal: Martin