84. setkání

84. setkání

84. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 13. listopadu 2014 v Praze v restauraci U Bronců, v termínu obvyklého spolkového setkání.
Účastnili se: Vojta, Martin,Aleš a Jirka.

1)V rámci zvýšení efektivity korespondence bude zrušen email badatelna@vets.cz a bude nahrazen emailovou adresou monument@vets.cz,
2) k diskusi se dává zda do našich fotografií nevkládat místo jména a data i vodoznak,například se znakem spolku,
3)Martin informoval o postupu prací na brožuře z edice Knihovna, městu Kladnu. Situace je taková, že do plného počtu válečných hrobů nám chybí jedna položka. Dále máme přislíbeno několik dalších vpm ze hřbitovů. Aleš dává dohromady seznam legionářů,jenž Martin bude verifikovat proti oficiálním datům a výsledkem je velká šance na dodržení termínu jenž nám byl určen,
4)Vojta oznámil, že budou k dispozici další záhlaví ke spolkovému webu,
5)projednávali jsme „drobnosti“ před Valnou hromadou (co kdo přinese, apod.),
6)jednotlivé prezentace pro seminář a Valnou hromadu si každý nachystá v obvyklé podobě (na USB flash ve formátu ppt či pdf a pro vlastní vystoupení  případně vytištěné),
7)jedním z nových nápadů je „budoucí“ novinka, kdy ke každému vpm zvažujeme zřídit diskusní vlákno (v podobném formátu jako je členská diskuse).
A to je vše, uvidíme se na semináři a Valné hromadě 29. listopadu 2014 v Legii.
Zapsal: Martin