80. setkání

80. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 15. května 2014 v Praze v restauraci U Bronců, v termínu obvyklého spolkového setkání.

Účastnili se: Vojta, Jirka a Martin.

1)      Martin informoval v obecné rovině o proběhlém jednání Meziresortní komise pro válečné hroby. Na této komisi totiž mimo jiné zaznělo, že se náš Spolek bude spolu s MO snažit obcím poskytnout podklady k finálnímu dodělání evidence válečných hrobů. Tedy zapsat do databáze ještě ta místa, která nemají statut válečného hrobu, ale mohla by ho mít.

2)      Vojta informoval o práci na hřbitově v Brně, která nám stále poněkud hýbe s počty VPM ve statistice. Posuny v počtech nahoru a dolů nejsou samoúčelné, cílem je mít jasný přehled kolik je památek, tedy kolik fyzicky je (ne kolikrát by se dané místo dalo započítat například z pohledu pohřbených osob, apod.).

3) Náš sponzor www.top-armyshop.cz nám opět prodloužil smlouvu, děkujeme.

4) Zvolna se blíží čas na tvorbu finančního plánu na rok 2015, který bude představen na Valné hromadě. Jakékoliv nápady prosím směřovat k předsedovi.

5) Když jsme u předsedy, nejen on je v poslední době zavalen poštou. Může za to samozřejmě především vlna dotazů typu „chci něco víc vědět o dědečkovi, co padl ve válce“, ale i prosté duplikování dotazů jenž jsou zasílány na spolek. Pokud budeme z spolek někde dávat kontakt, rovnou urgujte, ať je dotaz posílán jen na jeden email a nejlépe té osobě, která je k tomu určená. Určitě to ušetří čas. Byla k tomu uzpůsobena i stránka s kontakty spolku: https://www.vets.cz/spolek/

6) Martin nadhodil návrh, zda by podobně jako máme u VPM poznámku zda je daná památka válečným hrobem (s číslem z CEVH), nemohla být podobná kolonka i pro informace zda je či není dané místo evidováno jako kulturní památka. A hnedle dostal na starost zjistit jak na to.

7) Pamětníci asi možná vzpomenou, že jednou z plánovaných pomůcek co se kdysi počala vytvářet byla „příručka-metodika mapování VPM“, možná je zde znovu doba, kdy by se měla dodělat. Obsahovala by znění zákonů, vyhlášek, naše metodické pokyny (finální verze po všech hlasováních), popisek toho co je a co není válečným hrobem a vojenským pietním místem a cokoliv co potřebujeme k práci. Máte-li nápad co by měla obsahovat dále pište Martinovi

8) Obecně se projevuje u některých problémů, že se i přes diskusi v členské části této diskuse účastní málo lidí. A proto se mnohdy již vyřešené za půl roku diskutuje znovu. Opravdu neuškodí se do členské podívat alespoň několikrát týdně. Ke čtení toho tam bývá dost.

9) Vojta nás informoval o nápadu na „proměnlivé“ záhlaví našeho webu. Například podle historických událostí. Seznam událostí a k tomu vhodné obrázky se shromažďují právě v členské části webu.

10) Bude nutné konečně dodělat některé části webu (úvodní stránka, O projektu, historie projektu, zachráněné pomníky). Podklady co byste si představovali, že by se tam také mělo objevit je možno posílat na Martina či Vojtu.

11) Hlavně díky Vladimírovi je opravené další VPM. Pomníček je zde.

12) Galerie hrdinů bude upravena tak, aby byla přehlednější a aby do ní bylo možno vkládat „nekonečné“ množství  příloh (fotografie, atd.).

13) V krajských rozcestnících budou doplněny klikací mapy.

14) Zvažuje se úprava Badatelny, tak, aby v případě, že dané místo bude upřesněno jako VPM, bude možno „jedním klikem“ tuto položku rovnou zařadit jako „pravé“ vpm a nebude se muset vyjmout z Badatelny a vložit k vpm.

15) Zlepší se možnost vkládat více fotografií najednou k jednomu vpm.

16) Další setkání bude ve čtvrtek 5. června na témže místě.

17) A již je znám termín dětského dne v Českém Brodě, bude to sobota 13. 9.

Zapsal: Martin