Informace pro zasílání členských příspevků

Členské příspěvky 400 Kč je možno zaplatit:

1) Zaslat na spolkový účet 2600296246/2010,  do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, jako variabilní symbol své členské číslo. Členské číslo je – zde

2) Pomocí QR kodu (do zprávy pro příjemce napište svoje jméno)

QR kód