Informace pro zasílání členských příspevků

Členské příspěvky je možné:

1) zaplatit na spolkových setkáních (či valné hromadě)

2) zaslat na spolkový účet 2600296246/2010,  do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, jako variabilní symbol své členské číslo

3) členské příspěvky zaplatit  – do konce daného roku

4) členské příspěvky pro rok 2020 zasílejte po 1.1.2020