Informace pro zasílání členských příspevků

Členské příspěvky je nutné  – do konce daného roku:

1) Zaplatit na spolkových setkáních (či valné hromadě)

2) Zaslat na spolkový účet 2600296246/2010,  do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, jako variabilní symbol své členské číslo.
Členské číslo je – zde

3) Členské příspěvky – 400 kč

4) Členské příspěvky pro rok 2021 zasílejte nejdříve po 1.1.2021