79. setkání

79. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 3. dubna 2014 v Praze v restauraci U Bronců, v termínu obvyklého spolkového setkání.

Účastnili se: Vojta, Jirka a Jiří Podlipný.

1)      Pan Jiří Podlipný nás opět informoval o pokračování projektu „Naše Velká válka“. Bylo dohodnuto jaké informace potřebuje od spolku. Spolupráce přislíbena.

2)      Vojta informoval o nutnosti řešit spolkové účetnictví, stávající účetní nemá časovou kapacitu pokračovat.

3)      Další sektání je posunuto, vzhledem k květnovým svátkům, na 15. května. Viz plán.

Zapsal: Jirka