Valná hromada Spolku pro vojenská pietní místa, 2013

Valná hromada Spolku pro vojenská pietní místa, 2013

Se konala po semináři dne 30. listopadu 2013.

1)       Na základě návrhu předsedy byla přijata opatření vůči neaktivním členům spolku.

2)       Byla odsouhlasena výše členského příspěvku na další období ve výši 400 Kč a splatnost tohoto příspěvku do 31. března 2014.

3)       Byla vzata na vědomí informace o našich financích a plánech na výdaje pro rok 2014. Pro všechny naše aktivity máme dostatek prostředků.

4)       Bylo odsouhlaseno, že předseda spolku vejde v jednání s MO ohledně spolupráce na metodologii v oblasti vh/vpm a pomoci obcím v doplňování evidence CEVH na základě pokusného souboru (viz prezentace na semináři)

5)       Byl představen návrh úpravy stanov na základě požadavku nového občanského zákoníku. Tento návrh byl po diskusi schválen valnou hromadou spolku a předseda spolku ve spolupráce ve Vladimírem Ježkem zabezpečí předání nového znění stanov do sbírky listin Rejstříkového soudu. Hlavní změnou bude vypuštění ohavné koncovky o, s., která stejně všechny štvala. Po zápisu u soudu bude nové znění vystaveno na našich stránkách

6)       Informace k Cyklopřejezdu nebyla projednávána z důvodu nepřítomnosti našich kolegů. Akci Cyklopřejezd považujeme za velmi přínosnou a uvítáme její pokračování.

7)       Byl schválen plán akcí na rok 2014.

8)       Byl schválen termín dalšího semináře a valné hromady, tímto dnem je 29. listopad 2014.

9)       K termínu spolkového setkání 5. června začne fungovat přípravný výbor pro organizaci semináře a valné hromady spolku, který zajistí jasný a organizovaný průběh všech aktivit

10)   v roce 2014 se dokončí publikace VPM města Kladno, k tomu bratr Přerovský vejde v kontakt s kladenskou jednotou ČsOL, abychom si doplnili některé informace

11)   od roku 2014 se plánuje mírná změna designu zpravodaje Monument

12)   proběhla diskuse o výrobě trika model 2014 s tímto výsledkem, práce bude řídit Vladimír Ježek, bude se jednat o polokošili, která bude vyjadřovat naši příslušnost jak ke spolku, tak brodské jednotě ČsOL, barva bude khaki (olive-drab, tmavě zelená), logo a písmo v kontrastní barvě vůči podkladu, součástí bude tedy znak spolku, obce a vlaječka

13)   Spolek se, bude-li přizván, bude účastnit dětského dne v Českém Brodě

Zapsal: Martin