8. výroční setkání a 7. ročník semináře k problematice mapování vojenských pietních míst

8. výroční setkání a 7. ročník semináře k problematice mapování vojenských pietních míst

Setkání a seminář se konalo v Praze, v klubovně ČsOL v hotelu Legie dne 30.listopadu 2013. Vlastní akce začala prezentací v 10 hodin.

Úvodního slova a pozice moderátora semináře se ujal předseda jednoty ČsOL Český Brod bratr Přerovský.

Je třeba také zmínit fakt, že naše jednání zaznamenal štáb korejské televize pro svůj dokument. Předseda jednoty jim předal náš pamětní odznak na památku jejích zájmu o Československé legionáře.

Vzhledem k nemoci předsedy Spolku první prezentaci v jeho nepřítomnosti, ale jím vypracovanou provedl Martin. Týkala se toho nejdůležitějšího v činnosti Spolku a tím je mapování VPM. Dozvěděli jsme se kolik VPM již máme (přes 32 000), jak probíhá překlápění dat ze starého na nový web (překlopeno je přes 86% dat), proč nám počet VPM klesá (vlivem rozdílnosti metodologií mapování památek a určitých zmatečných počtů v Brně, kde jsou pravděpodobně započítání osoby jako VH u nás dojde k poklesu zařazených míst o více než 1000 položek, jen tak se sladí realita se statistikou, tolik míst prostě v Brně není – mrtvých pochopitelně ano). A v neposlední řadě jsme se dozvěděli kdo je nejpilnější admin/překlapěč. Tak jako loni jím je pan František Jedlička.

Druhá prezentace se týkala věčných diskusí na téma „válečný hrob“ vs „vojenské pietní místo“. Přítomným byl objasněn výklad zákona o vh, povinnosti obcí, krajů a MO v oblasti evidence. Naše nakonec úspěšná akce s pokusem jak obcím pomoci  a dohledáním VH, na jejímž nakonec zdárném konci má hlavní zásluhu náš předseda a pan Vetrák z MO. Malým stínem tohoto úspěchu je fakt, že daná obec si naše data přivlastnila oříznutím našich autorských práv z fotografie. Což jistě toto nemalé město uvede do stavu, jak to má zákon rád. Součástí prezentace bylo i zahájení diskuse k našemu pokusu o návrh změny zákona o válečných hrobech, kdy je z našeho pohledu nezbytné doplnit toto:

–          jasně definovat co je a co není válečný hrob, současná definice je velmi volná a vede k nejasným výkladům

–          konečné stanovisko při nejistotě zda místo je či není vh musí být odňato MO a svěřeno nezávislému institutu (tedy ne například VHU, ale např. komisi vzniklé ze zástupců organizací se vztahem k historii i mapování, VHU pochopitelně může být v takové komisi)

–          musí se stanovit termíny do kdy musí být co v zákoně učiněno, tedy do kdy dopředu se musí požádat o změnu vh, do kdy musí úřady činit – jistá obdoba termínů jako je u vedení evidence vh

–          krajské úřady se nám v celém procesu vedení evidence vh jeví jako nadbytečné

–          musí se vytvořit jasná odpovědnost za vedení evidence vh, tedy ne pouze počátečního stavu, ale průběžné vedení evidence, včetně péče o vh a následně pochopitelně sankce za něčinnost v této oblasti

V následné diskusi zaznělo, že existuje velmi rozdílný přístup obcí k mapování a evidenci vh. Někde je přístup vynikající a tam by neškodila jakási publicita jako poděkování, alespoň děkovný dopis. Naopak někde je situace velmi zlá a tak by publicita neuškodila také. Vzhledem k rozsáhlému přehledu našich adminů se nejhorší stav jeví v příhraničních obcích, kdy není nemalé množství lokalit zavedeno do databáze.

V rámci prezentací databází vh i vpm zazněla většinou pozitivní slova. Na adresu naší databáze vpm však zaznělo, že je třeba zvýšit kontrolu zařazovaných památek (mnohdy se stává, že data jsou z více stran památky, než pouze z čelní a část dat pak uniká). Klesá nám občas kvalita fotografií. V budoucnu bude nezbytná ještě alespoň jedna revize našeho webu ohledně čísel z CEVH (anebo vymyslet ve shodě s MO vzájemné předávání aktualizovaných údajů o úpravách u čísel CEVH). A pochopitelně velký zájem ze zahraničí nás asi donutí, alespoň o částečné cizojazyčné mutace našeho projektu.

Dalším návrhem je doplňovat ještě více informací do poznámek k jednotlivým vpm, jsou-li alespoň trochu dostupné. Naši čtenáři jsou stále náročnější a náročnější. K tomu pochopitelně patří fakt, že bychom měli maximalizovat naši snahu identifikovat legionáře jejichž databáze je již k dispozici.

A pro usnadnění práce je nezbytné po vložení nového vpm, jehož lokalita byla určena na základě sekce „tipy na vpm“ toto místo z tipů odstranit. Pochopitelně zazněl nápad, zda by toto nešlo zautomatizovat v rámci administrace, takže nápad pro našeho programátora.

Dalším bodem semináře byla dobrá zpráva, že díky podpoře ČsOL se podaří opravit již třetí místo v Mělnickém Vtelnu. Jedná se o pomníček, který bude příští rok slavnostně znovu odhalen. Je také nezbytné připomenout, že za touto neúnavnou snahou stojí Vladimír, který tak nemá za sebou obnovu jednoho či dvou pomníčků, ale už rovnou třech.

Krátká prezentace byla zaměřena na formy našeho PR v médiích, tedy naše weby a FB profily. Lze konstatovat, že význam Facebooku roste a daří se nám přes něj získávat nové zájemce o baši činnost i náměty na další lokality. Stejně tak i význam naší „novinařiny“ není zanedbatelný, byť závěr roku patřil spíše reakcím na náhlou smršť jednoho novináře a doufejme, že uragán nepřesností je již za námi a laická veřejnost nebude zase nějaký ten čas matena zavádějícími informacemi.

Marek měl velmi zajímavou prezentaci o Arlingtonském hřbitově v USA. Historie tohoto místa od jeho vzniku z dob občanské války do současnosti je stejně fascinující jako jeho rozloha (2, 53 km²). Nemalý důraz je také kladen na úctu k veteránům a vojáků své země, tolik běžné pro vyspělé státy.

Posledním bodem našeho semináře bylo vyhodnocení soutěže Liga přispěvatelů, 4. ročníku

1.  místo – 859,0 VPM  –  Lenka Šimčíková

2. místo –  821,5 VPM  –  Vladimír Štrupl

3. místo –  326,0 VPM  –  Ladislav Barabás

4. místo –  176,0 VPM  –  Skýpala Marek

5. místo –  164,0 VPM  –  Kareš Josef

 

Přítomným byly ceny předány, ostatním budou zaslány. V budoucnu však pro zjednodušení plánujeme pro nepřítomné výherce udělovat pouze pamětní list spolku s odznakem a diplom za místo v soutěži (takže se výhercům vyplatí se na nás dojet podívat).

 Zapsal: Martin