75. setkání

75. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 7. listopadu 2013 v Praze v restauraci U Bronců, v termínu obvyklého spolkového setkání.

Účastnili se: Vladimír Ježek, Martin, Vladimír Štrupl, Aleš, Petr, Vojta a Jirka.

 

1)      Vláďa Ježek na svá bedra vzal návrh úprav stanov, tak jak se celá věc odvíjí od nově nastupující občanského zákoníku. Návrh a hlasování bude součástí Valné hromady spolku, která se koná 30. listopadu

2)      Byl zpracován návrh plánu činnosti na rok 2014, mimo jiné i spolkových malých setkání U Bronců. Termíny byly tentokrát navrženy více s ohledem na všelijaké svátky, aby se zvýšili možnosti se účastnit. Navrženo je 9/1, 6/2, 6/3, 3/4, 15/5, 5/6, 10/7, 7/8, 4/9, 2/10, 6/11 a 4/12.

3)      Martin informoval o dalším článku a co mu předcházelo. Tentokrát je to k problematice, zda je vůbec  možné spočítat všechny oběti válečných konfliktů. Odpovězeno je ve vlastním článku – proč by to jako nemělo být možné?

4)      Proběhlo doladění činnosti před seminářem. Logistika tentokrát dopadla na Aleše, sraz členů je na 9:30. Mírně zpoždění nevadí, ale start je v 10 hodin.

5)      Na schůzi jednoty 30/11 se budou mimo jiné probírat i trička, kdo ví, že nepojede, už zvolna předávejte plnou moc na hlasování.

6)      Zvolna jsme začali diskutovat trošku opomenuté téma, a to změnu zákona o válečných hrobech. Ukazuje se, že například absentující sankce pro obce, kdy některé nejsou schopné a některé dokonce ochotné zavést památky do databáze jsou prostě chybou. Úředníka je třeba popohnat. Jsou desítky poctivých, pilných nadšenců a těch pár to docela kazí.

7)      V rámci diskuse o novele zákona o VH bychom pochopitelně rádi otevřeli i téma tzv. rodinných hrobů, mimochodem jen jejich inventurou můžeme dojít k plnému seznamu obětí, to jen pro vysvětlení profesionálním historikům.

8)      Vojta nás informoval o situaci okolo VPM v Brně, kde vládne celkem chaos v počtech. Tak či tak je počet nadhodnocený a i my budeme počty přepočítávat a snižovat. Přeci jen počítat jeden hrob 2x jen proto, že má dvě strany je poněkud mimo.

9)      Vojta nás také informoval o stavu pokladny a je vidět, že volba vrchního pokladníka Honzina byla více než správná. Tak má vypadat obsah kasy na konci roku, díky Honzine. Jinak řečeno, jsme na tom překvapivě dobře.

 

A toť zhruba vše, těším se na setkání na semináři a případně na následném posezení.

 

Zapsal Martin