Mstišov

Náměstí Svobody

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: CEVH MO, archiv
Umístění: Mstišov, Náměstí Svobody, interier kaple Sv. Huberta
Nápis:
1914. 1918.
Jm Kampfe um Ehre, Freinheit und Vaterland
liessen ihr junges Leben unsere lieben Turnbrüder
Loose Franz, gef. am 7. September 1914. Galizien.
Wend Karl, " 19. " " 1914. Serbien.
Loose Emil, " 28. Dezember 1915. Wolhynien.
Hietel Wilh. " 8. März 1918. Grigno.
Rudolf Fritz, " 23. Oktober 1918. Male.
Kunert Josef, verm. seit 1918. Jtalien.
Dankbar werden wir ihrer stets gedenken.
Gut Heil!
Deutscher Turnverein.
Poznámka:

místo není trvale veřejně přístupné.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4213-53881
Pomník přidal: Milan Lašťovka