Nová Baňa

Pamätná tabuľa František Švantner

Autor: Ladislav Barabás, 01.04.2010
Umístění: Nová Baňa, Štúrova 47, materská škola
Nápis:
V TEJTO BUDOVE PÔSOBIL
AKO UČITEĽ V ROKOCH 1945 - 1947
SPISOVATEĽ
FRANTIŠEK ŠVANTNER
29.I.1912 - 13.X.1950
ČESŤ JEHO PAMIATKE
Poznámka:

František Švantner (29.1.1912 Bystrá - 13.10.1950 Praha) spisovateľ, učiteľ, účastník Slovenského národného povstania, člen Revolučného národného výboru v Bystrej. Vyznamenanie: Rad T. G. Masaryka III. tr. in memoriam.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás