Vrbové

Pamätná tabuľa Ján Šandor

Autor: Ladislav Barabás, 29.08.2014
Umístění: Vrbové, M. R. Štefánika 7, na budove na ulici M.R. Štefánika č. 7
Nápis:
TU BÝVAL
JÁN ŠÁNDOR
NARODENÝ 6.I.1898 VO VRBOVOM
NEOHROZENÝ BOJOVNÍK ZA SLOBODU,
KTORÝ UTÝRANÝ FAŠIZMOM ZOMREL
12.VI.1940 VO VÄZENÍ V TRENČÍNE.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°37'23.6'' E17°43'21.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Elo Šándor

Autor: Ladislav Barabás, 03.05.2010
Umístění: Vrbové, M. R. Štefánika 15, Mestský úrad Vrbové
Nápis:
VO VRBOVOM SA NARODIL DŇA 8.III.1896
SLOVENSKÝ SPISOVATEĽ
ELO ŠÁNDOR
ZOMREL DŇA 10.I.1950 V BRATISLAVE
Z VĎAČNOSTI VENUJÚ OBČANIA MESTA VRBOVÉHO
1970
Poznámka:

Elo Šándor (8.3.1896 Vrbové - 9.1.1952 Bratislava) spisovateľ a publicista. Po vypuknutí prvej svetovej vojny sa najprv skrýval, od marca 1915 pôsobil v rôznych peších plukoch, v bojoch o Trident bol vážne ranený. Po vyliečení bojoval na ruskom, neskôr na talianskom fronte. Po návrate bol od 17.11.1918 dobrovoľník čs. armády, spravodajca 1. skupiny čs. vojsk na Slovensku, dňa 15.2.1919 bol v hodnosti por. preradený do zálohy. Ako čs. vlastenec, antifašista a politický odporca ľudáckeho režimu bol 12.10.1939 zaistený ÚŠB v Bratislave a do 18.11.1939 väznený v Ilave. Nadviazal kontakty s ilegálnym hnutím a aktívne sa zapojil do protifašistického odboja, bol spravodajcom čs. vlády v Londýne. Po auguste 1944 robil tlmočníka partizánskym jednotkám Jermak, Bohdan Chmelnickij a Hurban. Od októbra 1944 do apríla 1945 žil v ilegalite na kopaniciach v okolí Vrbového. Vyznamenanie: Rad SNP I. tr.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás