Praha 16

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 13.05.2006
Umístění: Praha 16, Na Cikánce, Radotín
Nápis:
Z VAŠÍ SMRTI
NAŠE SVOBODA
1914-1918
1939-1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0016-37201
Souřadnice: N49°59'54.48'' E14°19'47''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Milena Městecká, 27.07.2007
Umístění: Praha 16, náměstí Chuchelských bojovníků, Velká Chuchle
Nápis:
OBĚTEM ODBOJE A REVOLUCE
1914 - 1918
1939 - 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0016-37363
Souřadnice: N50°00'40.06'' E14°23'04.83''
Pomník přidal: Milena Městecká

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 13.05.2006
Umístění: Praha 16, náměstí Osvoboditelů, Radotín
Nápis:
PADLÝM VOJÍNŮM 1914-1918

BABIČKA JOSEF NAROZEN 20.IV.1887,
BÁRTA VÁCLAV 8.V.1883,
BEJŠOVEC FRANT. 1.VI.1893,
FOREJT KAREL 22.IX.1889,
HOUŠKA FRANT. 6.VIII.1873,
HRUŠKA ALOIS 4.VII.1892,
KRAPP EMIL 17.VI.1876,
LAŇKA JAROSLAV 5.VI.1888,
HOŠEK EMANUEL 24.XI.1877,
DEJMEK VÁCLAV 20.IX.1895,
KLOMÍNEK VÁCLAV 14.IV.1895,
EJEM FRANT. 23.III.1890,
HOLOUBEK FRANT. 12.VIII.1881,
BALLE ADOLF 25.XII.1882
PECHAR GUSTAV 19.VI.1892,
HRNČÍŘ FRANT. 17.X.1870,
HRABÁK KAREL 23.II.1894,
PECHAR FRANT. 5.VI.1898,
BERŠÍK VÁCLAV 3.VII.1883,
LAŇKA ANTONÍN 5.VI.1888,
MAŠEK JOSEF 15.III.1899,
PŘIBAN VÁCLAV 13.IV.1887,
HYBŠ JOSEF 25.II.1884,
BARTŮNĚK JOSEF 24.V.1886,
ROST JAN 12.II.1868,
KOTRBA VÁCLAV 19.IX.1886,
VÁVRA FRANT. 6.VIII.1885,
KEBERLE JOSEF 10.VI.1873,
KONRÁD RUDOLF 4.IX.1881,
TICHÝ JAROSLAV 1.VIII.1888,
MARTÍŠEK FRANT. 9.III.1897,
RUBEŠ VÁCLAV 29.IX.1874,
SEDLÁČEK JAROSLAV 1.IV.1889,
KOTRBA JOSEF 28.X.1888,
ŠIMEK JOSEF 22.X.1887,
VEJVODA JOSEF 7.IX.1888,
MATOUŠ JAROSLAV 15.XII.1892,
SCHNEIBERG ANT. 12.II.1881,
ŽUFNÍČEK BOHUMIL 13.V.1887,
SKŘIVÁNEK ANT. 5.X.1866,
VOLŠAN QUIDO 18.III.1899,
RADA ANTONÍN 19.X.1872,
LEHKÝ RUDOLF 10.X.1882,
DRCHOTA VLASTIMIL 11.X.1882,
BLÁHA JOSEF 9.III.1892,
SVOBODA JAROSLAV 4.III.1896,
MORSTEIN JAN 15.V.1888,
SLEPIČKA FRANT. 6.IV.1876,
KRIŠTŮFEK VÁCLAV 26.XII.1888,
SEMERÁD JOSEF 26.V.1884,
HUŠA BOHUMIL 19.VII.1887,
VOCEL VÁCLAV 21.XII.1890

deska u paty pomníku:
V BOJI O RADOTÍN V KVĚTNU 1945 PADLI:
VOJÍN V Z. FRANTIŠEK ADAM * 16.7.1906,
DES. V Z. JAN BÍLEK * 26.4.1911,
DOBROV. ALOIS HOUŠKA * 28.2.1910,
DOBROV. JAROSLAV KAFTAN * 2.8.1900,
VOJÍN V Z. KAREL SMUTNÝ * 13.11.1902,
DOBROV. JIŘÍ VESELÝ * 5.3.1926,
VOJÍN V Z. JOSEF WALDHAUSER * 14.8.1904,
JEDEN PARTYZÁN NEZNÁMÉHO JMÉNA,
TŘI VOJÍNI RUSKÉ NÁRODNOSTI,
KAREL MÜNDEL * 8.4.1924

ZÁKEŘNĚ BYLI USMRCENI:
DOBROV. VÁCLAV HAZUKA * 7.10.1900,
DOBROV. JOSEF HOLINGER * 17.5.1917,
VOJÍN V Z. KAREL KAŠÁK * 26.1.1882,
DOBROV. FRANTIŠEK PLAS * 7.3.1898,
DOBROV. ALOIS KVĚŠEK * 15.10.1898,
DOBROV. JOSEF PONC * 4.1.1909,
VOJÍN V Z. JOSEF SYROVÁTKA * 20.6.1881,
VOJÍN V Z. KAREL VEJVODA * 2.2.1882,
PANÍ MARIE MATĚJKOVÁ * 20.11.1887,
PANÍ JULIE NOVOTNÁ * 18.5.1869
NA VĚČNOU PAMĚŤ VĚNUJE S.N.R. RADOTÍN

deska na pravé straně pomníku:
ZDE PADL V BOJI 8.5.1945
DOBROV
JAN BÍLEK
26.4.1911
Poznámka:

Místo je evidováno v databázi CEVH MO ČR jako 3 VPM:
CZE-0016-20271
CZE-0016-20274
CZE-0016-20277


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0016-20271, CZE-0016-20274
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Josef Macháček

Autor: Vladimír Štrupl, 08.11.2015
Umístění: Praha 16, náměstí Osvoboditelů 6/19, fasáda domu, mezi přízemím a 1. poschodí
Nápis:
Zde se narodil roku 1818
JOSEF MACHÁČEK,
rolník, zemský i říšský poslanec a bojovník
za svobodu roku 1848.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pomník Josef Holinger

Autor: Vladimír Štrupl, 13.05.2006
Umístění: Praha 16, Otínská 1101/39, u cesty vedle urnového háje
Nápis:
ZDE PADL V BOJI 8.5.1945
JOSEF HOLINGER
17.5.1917

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0016-37205
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní desky Obětem 1. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 12.10.2008
Umístění: Praha 16, Starochuchelská 240, na budově ZŠ Charlotty Masarykové
Nápis:
NAŠIM PADLÝM
VAŠÍ SMRTÍ – NAŠE SVOBODA

BÁRTA KAREL *10.3.1894 – 5.2.1915 NEZVĚST. V RUSKU
ČERNÝ FRANT. *7.4.1890 – 14.8.1916 – PADL V ALBANII
ČUMRDA JOS. *23.2.1889 – 1.1.1916 – NEZVĚST. V SRBSKU
ČUMRDA VÁCL. *5.1.1890 – 29.3.1916 – ZEMŘEL VE V. CHUCHLI
DVOŘÁK FR. *18.3.1881 – 12.12.1915 – NEZVĚST. V SRBSKU
DVOŘÁK JAN *25.5.1883 – 6.9.1918 – PADL V RUSKU V SIVENCE
HÁJEK FRANT. *6.5.1876 – 10.11.1914 – PADL V SRBSKU
HAVLÍČEK FRANT. *9.5.1872 – 24.8.1917 PADL, AJDOVČINA, OTLICA, PŘÍMOŘÍ.

KAČEŘOVSKÝ JAN *2.5.1875 – 31.8.1915 PADL V HALIČI PODHAJCE
KLÁN LADISLAV *27.6.1876 – 15.3.1916 ZEMŘEL - SICILIE, ASINARO
MASOPUST KAREL *10.11.1899 – 6.12.1917 PADL GALLIO, TIONE, ITALIE
MRÁZ JOSEF *5.1.1899 17.12.1917 ZEMŘEL SLATINA, ŠTÝRSKO
PLAŠIL JOSEF *14.5.1886 – 1.7.1919 ZEMŘEL VE V. CHUCHLI
SKŘIVAN ANT. *8.1.1888 – 24.9.1915 – NEZVĚST. V SRBSKU
ŠAFRÁNEK FR. *24.7.1884 – 27.6.1918 – PADL-FRANZELA, ASIAGO, ITALIE
ŠMÍDEK JOSEF *26.5.1881 – 1.1.1918 ZEMŘEL V TEREZÍNĚ.

PRST Z BOJIŠŤ
ZBOROV
DOOSALTO
TERRON
1918-1938
ULOŽENA
K OSLAVÁM
20. VÝROČÍ
Č.S.R. 14./8. 1938

1914-1918

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0016-20264
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 10.09.2006
Umístění: Praha 16, Strakonická, Lahovice
Nápis:
PAMÁTCE OBČANŮ, KTEŘÍ
POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY V LAHOVICÍCH
ZA VLAST V KVĚTNOVÉ REVOLUCI 1945

SVÉ ŽIVOTY V KVĚTNU 1945 ZA VLAST OBĚTOVALI
A. BALABÁN, L. BALABÁN, V. CÍSAŘOVSKÝ, F. ČERVENKA (KAMNÁŘ), F.ČERVENKA (ROLNÍK), A. ČERVENKOVÁ, J. ČUMRDA, J. ELMER, J. HOLEČEK, E. HONZÍK, F. HRUŠKA, S. HRUŠKA, J. JANATA, J. KLOMÍNEK ST., J. KLOMÍNEK ML., A. KRAUS, J. KŘIVČÍK, F. KUDRNA, F. LANDGRÁF, V. LINHART, P. MAJERECH, R. NEČAS, K. PECHAR, J. PÝCHA, K. PLECHATÝ, V. PODOLSKÁ, I. POPOV, F. PROCHÁZKA, K. SOUKUPOVÁ, K. STRASS, K. SVATOŠ, J. ŠIMŮNEK, J. ŠNOBL, J. ŠTAIMAR, R. ŠTĚPÁN, V. ŠVAJGR, V. TRČKA, J. VELEBA, J. ZIMA ST., J. ZIMA ML., F. ZAVADIL A 16 NEZNÁMÝCH VOJÁKŮ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0016-20282
Souřadnice: N49°59'44.8'' E14°23'50.2''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 10.09.2006
Umístění: Praha 16, Strakonická 24, Lahovice
Nápis:
NA PAMÁTKU PADLÝM
NAŠIM OBČANŮM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914-1918

F. ABSOLON, A. CÍSAŘOVSKÝ, J. CÍSAŘOVSKÝ, J. ČUMRDA, A. HEŘMAN, J. JANOVSKÝ, P. KADEŘÁBEK, A. KAREL, J. KLÁN, A. KRÁL, F. KRBEC,
J. KREJČÍK, A. KRIŠTŮFEK, J. KRIŠTŮFEK, J. MALÝ, J. MEJSTŘÍK, F. MEJSTŘÍK, E. PECHAR, F. PECHAR, J. SKŘIVÁNEK, V. SOUKUP, F. VRÁTNÝ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°59'49.0'' E14°23'48.6''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Josef Ponc

Autor: Miroslav Moravec, 29.02.2012
Umístění: Praha 16, Tachovská, Radotín, roh ulic Nýřanská a Tachovská
Nápis:
ZDE BYL ZÁKEŘNĚ USMRCEN
8.5.1945
JOSEF PONC
4.1.1909
Poznámka:

Zastřelen fašisty poté, co byl spolu s dalšími hnán jako rukojmí před tanky. In memoriam vyznamenán Čs. válečným křížem 1939.
Pohřben na hřbitově Radotín v Loučanské ulici.
Foto laskavě poskytl Miroslav Moravec, vedoucí odboru občansko správního ÚMČ Praha 16.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0016-20269
Souřadnice: N49°58'59.02'' E14°21'48.3''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Jaroslav Kaftan

Autor: Vladimír Štrupl, 08.11.2015
Umístění: Praha 16, Tachovská, na fasádě domu, na rohu ulic Nýřanská a Tachovská
Nápis:
ZDE PADL ZA NAŠÍ SVOBODU
8.V.1945
NÁŠ ČLEN HASIČ
BR. JAR. KAFTAN,
*2.VIII.1900

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0016-20259
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi